Terms & Conditions


Betalnings och Leveransvillkor
Betalning med Payson
Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.
Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.
Payson startade 2004 i Sverige och över en miljon personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet.
Läs mer om Payson här: www.payson.se
Vi rekommenderar denna betalningsmetod.
Fakturabetalning
Vi erbjuder betalsättet Paysonfaktura i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.
Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda
avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna
nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oanvänt, oskadat skick och i originalförpackning. Vid nyttjande av
ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning
Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.”
Åldersgräns
För barn och ungdomar under 18 år krävs målsmans (förälder/förmyndare) underskrift. Vi har dock inget automatiskt system som gallrar bort köp som görs av minderåriga via webshopen, det är därför viktigt att du som kund är införstådd med att det är 18 årsgräns som gäller och följer de övriga villkoren.
Fraktkostnader
Vi använder oss av enhetsfrakt. Fraktkostnaden är 59 kronor oavsett vikt och storlek på Er beställning. (Om ej annat anges.) Fraktfritt vid order över 1200 kronor.

Returvillkor
Kunden ansvarar för att kolla att varan är korrekt och oskadad. Är det något fel på varan står vi för returfrakt. Om kunden ej vill behålla varan även om den är korrekt och/eller oskadad står kunden för returfrakten.  Produkten skall då återsändas i originalförpackning.
Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut och denna returneras till oss debiteras en avgift om 250 kronor plus moms för att täcka våra kostnader för frakt och administration.
 Knivlagen
1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som
är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa
får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där
grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon
på allmän plats.
Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt
särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller
visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till
föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är
att anse som befogat.
Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan
eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft
(springstiletter eller springknivar) får inte innehas av
personer under 21 år. Lag (2000:148).
2 § Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt
ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt
springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer
under 21 år eller saluhållas. Lag (1990:413).
3 § I fråga om vapen och andra föremål som vapenlagen (1996:67) är
tillämplig på gäller föreskrifterna där i stället för denna lag.
Lag (1996:69).
4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 eller
2 § skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
I ringa fall döms inte till ansvar.
Om brottet är grovt, döms till fängelse i högst ett år.
Lag (2000:148).5 § Knivar eller andra föremål som innehafts i strid mot 1 § eller som
överlåtits eller saluhållits i strid mot 2 § skall förklaras förverkade,
om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (1990:413).