Sekretesspolicy

Personuppgifter


När du gör din din beställning hos oss uppger Du dina personuppgifter såsom namn, address och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja vårat åtagande gentemot dig. Vi kommer aldrig lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Vänligen kontakta i så fall oss så ordnar vi det.