Personuppgifter


När du gör din din beställning hos oss uppger Du dina personuppgifter såsom namn, address, email och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig, samt i vissa fall till vår egen marknadsföring om Du som kund valt att ta del av våra nyhetsbrev. Vi kommer aldrig lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Vänligen kontakta i så fall oss via e-post.